top of page

Schaalvergroting scheepvaart: knelpunt verder in de keten

Over de oceanen varen steeds grotere containerschepen om zo met meer voordelen veel containers in één keer te vervoeren. Het zeevervoer wordt zo duurzamer en de kosten per TEU lager. Een goede ontwikkeling. Zodra het schip geleegd is begint er echter een lastige capaciteitskwestie. In deze blog gaan we in op dit knelpunt.


De afgelopen decennia vervoerden de zeeschepen zo’n 8.000 tot 10.000 TEU en kwamen er in de westelijke zeehavens elke dag wel boten binnen. Dit zorgde voor een constante stroom aan containers die over weg, water en rails het binnenland in vervoerd werden. Alleen de laatste jaren zet de schaalvergroting op zee flink door. De schepen vervoeren nu zo’n 20.000+ TEU. En daardoor varen er minder schepen. Klanten hebben echter de wens om hun container met goederen dan de volgende dag op locatie te hebben. Maar de volgende schakel in het vervoer (weg, water, rails) kan deze piekbelasting niet aan.

Constante stroom noodzakelijk

Alle vormen van transport zijn gebaat bij constante stromen aan goederen. Zo kan het beschikbare materieel (vrachtwagens, terminals) optimaal ingezet worden. De schaalvergroting op zee en de blijvende wens van de klant op zo snel mogelijke levering zorgt voor een enorme piekbelasting. In twee dagen tijd moet een te groot aantal TEU Europa in vervoerd worden. Maar wat doen we de overige dagen met het materieel en het personeel? En de tarieven? Die zouden op de betreffende dagen eigenlijk dubbel zo hoog moeten zijn om de dagen van stilstand erna te kunnen bekostigen. En dan met extra wachttijdtarieven en terminaltoeslagen want ook die schakel in de keten kan de piekbelasting op de drukke werkuren in de week niet aan. Ook de opdrachtgever van het transport krijgt in zo’n periode de bijbehorende administratie niet op tijd rond. En zo ontstaat er fout op fout.


Aanbod verspreiden

Het aanbod verspreiden over de week voor optimale inzet van het beschikbare wagenpark en daardoor scherpe tarieven is noodzakelijk. Dan is er rust in het werk voor alle betrokken partijen, worden er minder fouten gemaakt en verloopt het transport voor iedereen soepeler.


Lastige oplossing voor deze kwestie

SKB Logistics is zich bewust van deze kwestie en wil met deze blog de kwestie graag inzichtelijk en bespreekbaar maken. Wij gaan graag met rederijen, vervoerders en opdrachtgevers in gesprek om de planning te optimaliseren. Neem eens contact met ons op: + 31 85 111 7655 of via de e-mail: info@skblogistics.nl.

Comments


bottom of page