top of page

ADR-transport

SKB Logistics is u graag volledig van dienst bij het vervoeren van uw ADR-containers. Onze chauffeurs zijn hiervoor volledig opgeleid en het eigen materiaal voldoet aan alle keuringseisen. Voor veel transportondernemingen is het vervoeren van stoffen die onder ADR vallen onbekend terrein. Dat brengt de nodige risico’s met zich mee. SKB is volledig uitgerust op het ADR-transport veilig en goed verzorgd op zich te nemen. Onze chaffeurs zijn uitgebreid opgeleid en er is een veiligheidsadviseur in dienst. Door gebruik te maken van TRS- en gensetsystemen biedt SKB u eveneens de mogelijkheid om temperatuur gecontroleerd uw gevaarlijke stoffen te vervoeren.

ADR-gevarenklassen

Gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in gevarenklassen. Gevarenklassen bundelen een groep stoffen die tijdens het vervoer gelijksoortig gevaar kunnen opleveren. Elke klasse heeft zijn eigen vignet en bestaat uit een aantal subonderdelen. SKB rijdt alle klassen behalve klasse 1 (ontplofbare stoffen) en klasse 7 (radioactieve stoffen). U kunt van ons een goed gecoördineerd en veilig ADR-transport verwachten.

Containertransport

1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen

 1. Gevaar voor massa-explosie

 2. Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie

 3. Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking

 4. Gering gevaar voor ontploffing

 5. Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie

 6. Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar.

Groep 5

 1. Oxiderende stoffen

 2. Organische peroxiden

Groep 6

 1. Giftige stoffen

 2. Infectueuze stoffen

2. Gassen

 1. Brandbare gassen

 2. Verstikkende gassen

 3. Giftige gassen

 4. Oxiderende gassen

 5. Corrosieve gassen

3. Brandbare vloeistoffen

 1. Brandbare vloeistoffen met een kookpunt
  tot 35 °C.

 2. Brandbare vloeistoffen met een vlampunt
  lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.

 3. Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C
  en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C alsmede
  gasolie, dieselolie en lichte stookolie vanwege
  hun overeenkomstige eigenschappen.

Groep 7

 1. Radioactieve stoffen

 2. Alfastraling

 3. Betastraling

 4. Gammastraling

 5. Neutronenstraling

Groep 8

 1. Corrosieve stoffen

 2. Zuren

 3. Basen

Groep 9

 1. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Groep 4

 1. Brandbare vaste stoffen

 2. Voor zelfontbranding vatbare stoffen

 3. Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

bottom of page