top of page

Duurzaam containervervoer over de weg: waar ligt de grens?

Transport en duurzaamheid lijken niet erg goed met elkaar samen te gaan. Voor het vervoeren van goederen wordt veel fossiele brandstof verbrand met CO2- en fijnstofuitstoot tot gevolg. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven die transport duurzamer maken. In dit blog zoomen we in op initiatieven voor het wegtransport. En we kijken naar de haalbaarheid daarvan voor onze tak van sport: containertransport op de lange afstanden. Hoe duurzaam kan het de komende jaren worden?


Er zijn al diverse duurzame initiatieven ontwikkeld voor het wegtransport: de invoering van de Euro6-normering, het toevoegen van AdBlue, elektrische vrachtwagens en de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen. Op 1 januari 2014 is de Euro6-normering ingegaan. Een goede ontwikkeling waarmee de emissie van schadelijke stoffen sterk is teruggebracht: fijnstof 36 keer minder dan Euro I; stikstof 20 keer minder dan Euro I. Vrachtwagens voegen sinds een aantal jaar ook AdBlue toe om de stikstofemissie nog eens verder af te laten nemen[1].Elektrische trucks voor containertransport Elektrische trucks, ze zijn er. Maar helaas zijn ze peperduur en hebben ze een inzetbaarheid van een straal van 100 km. Heel haalbaar voor stadsdistributie[2] maar niet voor internationaal containervervoer met zware lading. Bijkomende factor: deze stadstrucks zijn veel in het zicht van stedelingen en zijn ook veel stiller. Winkelketens kunnen hier qua imago volop profiteren van het duurzame karakter van het door hun ingekochte transport. Goed voor de bewustwording van de consument. Hierdoor is een mogelijk hoger prijsniveau van de winkelketen te verantwoorden. Profiteren van duurzaam imago Bij internationaal containervervoer is dit anders. Het vervoer is allereerst ver: 500, 600 km per rit tot uitschieters naar 1200 km per rit. Dat is niet haalbaar met een elektrische truck. Het is te duur en men is teveel tijd kwijt aan opladen van de batterijen. Daarnaast is internationaal containervervoer in hoge mate anoniem vervoer. Aan de buitenzijde van de vrachtwagen kan niet gezien worden of er een lading metaal in zit bedoeld voor verdere verwerking in een fabriek of een grote hoeveelheid merktelefoons op weg naar een distributiecentrum. De laad- en losplekken zijn ook uit het zicht van de consument in havens en op depots en terminals. Haast niemand kan direct profiteren van de imagovoordelen van schoner transport in deze deelmarkt. Ook vervoerders zijn geen merknamen die relevant zijn voor consumenten. Internationaal containertransport is vandaag de dag een sluitpost in de begroting die zo goedkoop en snel mogelijk moet plaatsvinden in de relatief anonieme industriële wereld. LNG, HVO, CNG en GTL voor containertransport Nieuwe brandstoffen. Er zijn er inmiddels heel wat: LNG, Bio LNG, HVO en GTL. Een positieve ontwikkeling want ze zijn allemaal in bepaalde mate (iets) minder vervuilend dan diesel. Echter, er is momenteel nog een te slechte beschikbaarheid om overal op de route te kunnen tanken. Tien of twintig kilometer om rijden voor brandstof is niet wenselijk. Ook nemen de brandstoffen meer ruimte in: de energie van een liter diesel vraagt toch nog 1,7 liter aan LNG-ruimte [3]. Wel lijkt men 10 tot 15% minder brandstof te hoeven gebruiken. Maar de prijs blijft in de huidige markt een groot probleem. De startinvestering van een LNG-truck is immers hoog en de internationale transportmarkt is onzeker. Hoe duurzaam kan het worden? Zolang industrieel containervervoer over de weg een sluitpost is in veel budgetten zal vernieuwing vanuit de sector zelf maar moeizaam op gang komen. Toch zijn er hoopvolle ontwikkelingen zoals de nieuwe brandstoffen. Die zouden over een aantal jaar en met een beter distributienetwerk wel degelijk interessant kunnen zijn. Toch verwachten wij dat Europese wetgeving nodig zal zijn om verduurzaming te bevorderen in deze markt waar nu nog nauwelijks geprofiteerd kan worden ‘groene imagovoordelen’. Met deze blog hoopt SKB Logistics een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording van de toekomst van internationaal industrieel transport. Neem eens contact met ons op: info@skblogistics.nl of per telefoon: +31 85-111 7655. [1] Bron Greenchem [2] Bron: transport en milieu [3] Bron: Logistiek.nl

Comments


bottom of page