top of page

Nieuwe wetgeving vanuit Europa: buitenlandse chauffeurs moet tussendoor naar huis

De komende maanden wordt er in Brussel druk onderhandeld over de ‘Mobility Package’: een set van maatregelen die moet leiden tot eerlijke concurrentie, sociale rechtvaardigheid en verbetering van de milieuprestaties. De Europese Raad, Parlement en de Europese Commissie zijn het nog niet eens over de nieuwe regels. In dit blog gaan we specifiek in op de ‘return home verplichting’ en de gevolgen hiervan voor de onewaytransportmarkt.

Capaciteitsprobleem

In de Mobility Package wordt gestreefd naar een eerlijk ‘return home beleid’. Om sociale misstanden te voorkomen zou elke buitenlandse chauffeur na drie of vier weken een bepaalde periode verplicht naar huis moeten (één of misschien wel twee weken). Op zich een nobel streven, sociale misstanden en uitbuiting zijn zeer onwenselijk. Echter, het capaciteitsprobleem dat hiermee gecreëerd wordt is immens. Waar eerst 10 chauffeurs nodig zijn voor het aanbod, zijn er nu misschien wel 15 chauffeurs nodig. Waar gaan we die vandaan halen? Het vak chauffeur is lang niet zo populair meer door de lage vergoeding in relatie tot de toenemende administratie en de steeds hogere boetes voor kleine overtredingen. Nationale of EU-chauffeurs zijn er daarom nu al te weinig. Transportbedrijven, wij, zijn inmiddels dolblij met Roemeense of Bulgaarse chauffeurs of charters.Mentaliteit

Zoals we al meldden: sociale misstanden zijn onwenselijk. Onze ervaring is echter dat het bij verre weg het grootste deel van de bedrijven wel op orde is. En strengere controle op de huidige regels zouden de bestaande uitwassen sterk kunnen verminderen. En laten we het mentaliteitsverschil niet vergeten. Veel chauffeurs uit landen zoals Roemenië en Bulgarije gaan bewust in dit vak aan de slag om 5 of 7 jaar hard te werken ver van huis. Zij hebben dan voldoende geld verdiend om hun dromen waar te maken in eigen land. Het gros daarvan zit helemaal niet te wachten op deze ‘sociale’ maatregelen. Het behalen van hun doel, in veel gevallen een stuk land met een huis, duurt zo alleen maar langer.


Gevolgen

Een capaciteitsprobleem ligt dus op de loer. Het gevolg daarvan is dat de druk op transportbedrijven alleen maar toeneemt. De prijzen moeten omhoog, maar worden lang niet altijd betaald in de markt (lees hiervoor het uitgebreide blog over lage tarieven). Het transport van goederen is veelal een sluitpost. Zo ontstaan er juist meer uitwassen: bezuinigingen, minder vaste contracten en meer oproepkrachten. En zo wordt het vak chauffeur nog minder interessant. En hogere transportprijzen komen uiteindelijk bij de consument terecht. De EU krijgt de gevolgen van haar eigen beleid terug als een veel ingewikkelder probleem: verminderde logistieke mogelijkheden, hogere consumentenprijzen, meer uitwassen in de logistieke sector die steeds ingewikkelder regels voorgeschoteld krijgt. Meer investeren in handhaving van bestaande regels lijkt ons het geld meer dan waard.


SKB Logistics wil met dit artikel graag de discussie op gang brengen. Met deze maatregelen zullen de kosten voor transport alleen maar toenemen. Ook opdrachtgevers van containertransport hebben daarom een rol in deze logistieke discussie. SKB Logistics is voorstander van een gezonde transportsector. Neem eens contact met ons op voor onze oplossingen voor onewaycontainertransport: +31 85-111 7655 of info@skblogistics.nl.


コメント


bottom of page